پیگیری خدمات

آقای منصوری

آقای منصوری

0تومان

زمان تحویل1399/03/05..

آقای منصوری

آقای منصوری

0تومان

تحویل  داده شد..

آقای موسوی

0تومان

واحد خدمات..

آقای نعامی

آقای نعامی

0تومان

زمان تحویل 1399/06/04 1.تعمیر مانیتور..

آقای چنانه

آقای چنانه

0تومان

زمان تحویل1399/04/15..

آقای کریمی

آقای کریمی

0تومان

زمان تحویل 1399/01/25..

آقای یزدی

آقای یزدی

0تومان

زمان تحویل1399/4/21..

آقای یزدی

آقای یزدی

0تومان

..

آقای یوسف بیگی

0تومان

تحویل  داده شد..

آقای یونس اسد الله زاده

آقای یونس اسد الله زاده

0تومان

در حال بررسی..

جناب آقای احسانی

0تومان

 خدمات : سرویس مادربورد . تعمیر دربDVDزمان حویل :99/5/15..

جناب آقای اسلامی پور

0تومان

برسی جهت ارتقاء انجام شدقابلیت ارتقاء رم و سی پی یو  نداردزمان تحویل:99/5/13..

نمایش 61 تا 72 از 82 (7 صفحه)