پیگیری خدمات

آقای بختیاری

0تومان

واحد تعمیرات..

آقای بختیاری

آقای بختیاری

0تومان

* . نصب ssd * . نصب ویندوز 7* . نصب برنامه هایکاربردی* . نصب برنامه های کلاس های مجازی* . نصب برنامه واتس آپزمان تحویل : 99/08/20  ساعت 20:00..

آقای بقال زاده

0تومان

تحویل داده شد..

آقای بیات

0تومان

تحویل داده شد..

آقای حسین دلفی

آقای حسین دلفی

0تومان

زمان تحویل99/4/28..

آقای حسین دلفی

آقای حسین دلفی

0تومان

زمان تحویل 1399/06/17..

آقای حسین پور

0تومان

واحد تعمیرات..

آقای حلالی

0تومان

واحد تعمیرات..

آقای حلالی

آقای حلالی

0تومان

زمان تحویل 1399/03/11..

آقای حیدریان

آقای حیدریان

0تومان

زمان تحویل 1399/02/12..

آقای خالدی

آقای خالدی

0تومان

زمان تحویل1399/03/03..

آقای خاکشیان

0تومان

واحد تعمیرات..

نمایش 13 تا 24 از 82 (7 صفحه)