پیگیری خدمات

آقای آلبوشکه

آقای آلبوشکه

0تومان

زمان تحویل1399/05/281.تنظیمات بایوس 2.سرویس  کیس..

آقای احسان رستگارمهر

آقای احسان رستگارمهر

0تومان

زمان تحویل99/4/29..

آقای اسکندری

آقای اسکندری

0تومان

زما ن تحویل پنج شنبه1399/05/22خدمات صورت گرفته:اکتیو ویندوزنصبILLUSTATOR..

آقای افشاری

آقای افشاری

0تومان

تاریخ تحویل1399/2/3..

آقای اکبری

آقای اکبری

0تومان

زمان تحویل  1399/01/23 ..

آقای ایگدر

آقای ایگدر

0تومان

1 . رفع بد سکتور2 . نصب ویندوز و درایورها3 . نصب آنتی ویروس و ویروس یابی4 . سرویس لپتاب5 . تعویض باطری مادر برد6 . سفارش کیت برد کلیک ها..

آقای باروتکوب

آقای باروتکوب

0تومان

زمان تحویل 1399/2/2..

آقای حسین دلفی

آقای حسین دلفی

0تومان

زمان تحویل 1399/06/17..

آقای حسین دلفی

آقای حسین دلفی

0تومان

زمان تحویل99/4/28..

آقای حلالی

آقای حلالی

0تومان

زمان تحویل 1399/03/11..

آقای حیدریان

آقای حیدریان

0تومان

زمان تحویل 1399/02/12..

نمایش 1 تا 12 از 47 (4 صفحه)